Kvalitets- och miljöarbete

Trostek Transport gör sitt yttersta för att bedriva ett medvetet miljö och kvalitetsarbete. Därför består vagnparken endast av nyare miljövänliga fordon, för att eliminera stillestånd efter vägen samt minska påverkan av vår vackra miljö.

Vi är sedan 2019 Certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015

Kontakta oss för att få ta del av Certifikat och Policyer

För att minska företagets belastning på miljön ser vi till att...

  • framföra nyare fordon som möter moderna miljökrav.
  • lyssna på våra kunders miljökrav.
  • känna till och följa de lagstiftningar och föreskrifter som råder för miljön på de platser vi verkar.
  • samordna transporter för att godset transporteras kortast möjliga väg.
  • arbeta elektroniskt för att ge snabba svar till kunder, instruktioner till fordon och förbruka mindre papper.